Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7938 3f07 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaszydera szydera
5562 78c5 390

ouchmyfeeliings:

Asleep // The Smiths

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
2917 b388 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viaszydera szydera
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno vianikotyna nikotyna
9796 520d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
each of them individually is great
Reposted frommae mae viabanshe banshe
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viabanshe banshe
6874 e6e7 390
Reposted fromlaitcondense laitcondense viabanshe banshe
Pomnik Marszałka Piłsudskiego Lublin Noc Kultury 2015
Reposted frombatmanck batmanck viaparampam parampam
9177 4d19 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatilde tilde
2509 63ae 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapotrzask potrzask
1066 207a 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viainsanedreamer insanedreamer
6652 fad1 390
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
7711 f777 390
Reposted fromseverine severine viajointskurwysyn jointskurwysyn
6886 fd17 390
Reposted fromwitamwitam witamwitam viapotrzask potrzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl